ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ

Για να κάνεις τη διαφορά́ στη ζωή́ κάποιου δεν χρειάζεται να σου περισσεύει χρόνος, να είσαι μορφωμένος ή πλούσιος. Χρειάζεται απλά́ να νοιάζεσαι. Μέσα από́ τη δράση του συνδέσμου ο εθελοντής έχει τη δυνατότητα προσφέρει ποικιλοτρόπως προσαρμόζοντας τη προσφορά́ στις δικές του δυνατότητες.

Active Member?
I hereby consent to provide to FUNRAISING Charity Association my above personal data for the purposes of communication between myself and FUNRAISING and for information purposes with regard activities and events of FUNRAISING. *