ΧΟΡΗΓΟΙ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

Θεσμικοί Υποστηρικτές

Συνεργάτες στο πρόγραμμα απογευματινής εκπαίδευσης «Γνώσις»

Στηρίζουν την ένδυση και υπόδηση των παιδιών μας

Στηρίζουν την διατροφή των οικογενειών μας

Στήριξαν στην Ανακαίνιση του σπιτιού του Funraising – Δωρεά του Δήμου Λεμεσού

Στηρίζουν τις εκδηλώσεις μας